Door de jaren heen hebben wij regelmatig geprobeerd een VO-groep op te zetten. In de praktijk was dit vaak lastig, onder andere vanwege de lange lesdagen op de Spaanse Middelbare scholen of vanwege de logistieke haalbaarheid voor de ouders of kinderen.

Dit jaar willen wij een digitale VO-groep op afstand opzetten met ééns per zes weken een klassikaal moment. Dit zal een try-out zijn, om te kijken of het aansluit bij de wensen van de ouders en om te zien of wij zo meer middelbare scholieren kunnen bereiken.

Voorlopig is dit project nog volop in ontwikkeling, maar het doel is om in oktober te starten met de eerste groep.

Daarnaast hebben wij een 8+ groep op onze locaties. Deze groep is bedoeld voor leerlingen die de leeftijd van middelbare scholieren hebben en het Nederlands op niveau van groep 8 leerlingen beheersen.

De doelen

De doelen die de NOB voor het VO onderwijs hanteert zijn als volgt:

Doel 1

Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland: gericht op​​​ terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen VMBO, HAVO of VWO van de Nederlandse taal en cultuur. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klas- en lesorganisatie in het huidige Nederlandse onderwijs. Het programma kan afgesloten worden met een Staatsexamen Nederlands VMBO, HAVO of VWO.​

Doel 2

Behalen van internationaal certificaat of diploma, zoals CNaVT, I​B ​of IGCSE. Gericht op doorstroom naar HBO of universitair onderwijs in Nederland, Vlaanderen of internationaal vervolgonderwijs.

Het CNaVT (Educatief Startbekwaam) maakt het mogelijk om aan een hogeschool of universiteit te gaan studeren. Het IB (Dutch A) geeft kans op toelating op universitair niveau.

Doel 3

Bijhouden van het Nederlands: bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Het Staatsexamen NT2 en het CNaVT ​(maatschappelijk informeel en maatschappelijk formeel) behoren voor deze doelgroep tot de examenmogelijkheden.

Wij zullen ons binnen onze school voornamelijk richten op doel 3, waarbij we rekening houden met het individuele niveau van het kind en de wens om eventueel terug te keren naar Nederland of Vlaanderen.