Het bestuur van NTC Madrid bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die op vrijwillige basis NTC Madrid op alle mogelijke vlakken helpen.

Het bestuur heeft enkele taken en functies die voortvloeien uit het feit dat de NTC scholen zijn onderworpen aan het toezicht en de controle van het Nederlands Ministerie van Onderwijs. Wij hebben opnieuw recht op een subsidie-uitkering per leerling, mits de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden liggen op het vlak van de kwaliteit van het onderwijs, op het vlak van rechtspositie en wettelijk bestuur en op een controle van de identiteit en nationaliteit van de leerlingen. Het bestuur van de NTC-locatie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze voorwaarden.

Het bestuur van NTC Madrid is samengesteld uit ouders van kinderen die bij ons onderwijs volgen.

Bestuur