De lessen Nederlandse en Belgische cultuur hebben tot doel het in stand houden en versterken van de verbondenheid met deze culturen, om een eventuele succesvolle terugkeer naar Nederland of België te bevorderen. De cultuurlessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. Dit zijn onder andere:

  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Nieuwjaarsbrief
  • Elfstedentocht
  • Carnaval
  • Koningsdag

Voor de invulling van ons cultuuronderwijs zijn onze banden met de Nederlandse basisschool in Madrid, De Nederlandstalige School, en met de Nederlandse ambassade en Vlaamse Vertegenwoordiging erg belangrijk. De ambassade betrekt beide scholen bij culturele activiteiten. Andere culturele activiteiten worden samen met de Nederlandse basisschool georganiseerd. Wij streven ernaar om de goede samenwerking met deze organisaties de komende jaren in stand te houden.

Voor data mbt de Cultuurdagen kunt u de schoolkalender raadplegen. Klik hier voor onze schoolgids.