Per week krijgen de kinderen 2 uur en 3 kwartier les op:

  • woensdagmiddag van 17:00 – 19:45 uur in Majadahonda
  • donderdagmiddag van 17:15 – 20:00 uur in La Moraleja
  • donderdagmiddag van 18:00 – 20:00 VO klas digitaal
  • zaterdagochtend van 10:00 tot 12:45 uur op de Nederlandstalige school

Groepering en lesorganisatie

Het niveau waar uw kind wordt ingedeeld is gebaseerd op basis van observaties van de leerkrachten, coördinator en toetsgegevens en op basis van zijn/haar leeftijd. Als een leerling bovengemiddeld of benedengemiddeld presteert op een bepaald vakgebied, kan hij of zij op dat domein lesmateriaal aangeboden krijgen dat ofwel verrijkend is dan wel intensief als extra oefening.

De grove indeling van een buitenschoolse les is als volgt:

  • 30 min: technisch lezen (voorlezen in niveau 0,1 en 2)
  • 15 min: uitleg spelling
  • 45 min: woordenschat/spreken en luisteren
  • 15 min: pauze
  • 60 min: taal (begrijpend lezen of verwerking spelling)

De indeling per les en per leerling kan uiteraard verschillen, dit is afhankelijk van onder andere het leerjaar en de doelen die per leerling centraal staan binnen het thema dat wordt behandeld. Per leerling reflecteren wij of de gestelde doelen behaald zijn.

Leerkrachten

Coördinator: Sjoukje van der Meer

Sofie van Delden: leerkracht onderbouw

Naomi Sluijs: leerkracht onder-, midden- en bovenbouw

Vivianne Obers: leerkracht onderbouw

Saskia Leitner – de Jongh: assistent onderbouw

Yvana Zwart: leerkracht middenbouw

Janneke Stigter: leerkracht middenbouw

Mieke Dauwe: leerkracht middenbouw

Carmen van Rijnbach: leerkracht bovenbouw +VO

Judith Leeuwen: leerkracht midden- en bovenbouw + VO

Maarten Poiesz: leerkracht bovenbouw

Ondersteuning en toezicht

NTC Madrid is verbonden aan de stichting NOB. Het NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlandse onderwijs in het buitenland. Dit doen zij onder andere door op vindingrijke wijze kennis te delen; leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. De Nederlandse onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Meer informatie over het NOB is hier te vinden.