Op 7 en 8 juni hebben we bezoek gehad van Jochem Kuiper en Karen Hazelaar van het NOB. De stichting NOB is al sinds 1980 actief in opdracht van OCW en zij ondersteunen het netwerk van Nederlandse scholen wereldwijd, zoals dus ook onze NTC school. Fijn om nu eindelijk weer eens in persoon te kunnen sparren over onze school en de mogelijkheden, en niet via een beeldscherm!

Op het programma stond onder andere een overleg met ons bestuur over verschillende bestuurlijke thema’s, overleg met Naomi over de ontwikkelingen binnen ons VO programma en een workshop voor onze leerkrachten in combinatie met een bezoek aan onze klassen op de woensdaglocatie.

Op dinsdagavond hebben we een ouderavond georganiseerd waarbij wij meer hebben geleerd over de voordelen van het meertalig opgroeien. Hieronder een verslag van deze bijeenkomst.

De visie van het NOB is: “moedertaalonderwijs helpt kinderen en jongeren zich optimaal te ontwikkelen, waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan”

Het NOB begeleidt 180 instellingen in 120 landen, het gaat dan om 13000 leerlingen wereldwijd. In Europa hebben we het dan over 98 scholen met 6342 leerlingen, 1200 leerkrachten en schoolleiders en 800 (vrijwillige) bestuursleden.

Wat verstaan we onder ‘moedertaal’? Er zijn verschillende definities mogelijk voor moedertaal.

 • Taal die je het eerste geleerd hebt
 • De taal waarmee jij je identificeert of anderen jou mee identificeren
 • De taal die je het beste kent
 • De taal die je het meeste gebruikt

Belang van moedertaal:

 • Zelfvertrouwen
 • Familieband
 • Identiteit
 • Roots/cultuur
 • Terugkeer Naar NL
 • Moedertaal als basis van alle andere taalvormen en taaluitingen

Meertalig opgroeien; hoe werkt dat? Meertalig zijn: ‘het hebben van 2 of meerdere moedertalen’

In een ander land dan NL of België opgroeien als kind betekent vaak ‘automatisch’ meertalig opgroeien

 • tweede taal erbij vanaf geboorte
 • na verhuizing in nieuwe omgeving een andere taal leren

Voordelen van meertalig opvoeden

 • Communicatievaardigheden in het algemeen
 • Vaardigheden moedertaal én vreemde taal
 • Motivatie voor leren van extra taal

Kijk op de wereld

 • Bewust van rijkdom aan cultureel en linguïstische diversiteit van de samenleving
 • flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • waardering en acceptatie culturele verschillen
 • Open-minded
 • Brug tussen culturen
 • carrièremogelijkheden

Sociaal emotionele voordelen

 • versterkt de band tussen ouder en kind
 • spreken met familia zoals opa en oma
 • geeft zelfvertrouwen om je goed uit te kunnen drukken

Cognitieve voordelen

 • executieve functies (executieve controle, respons inhibitie, flexibiliteit (shifting)
 • meertalige kinderen kunnen al jong abstract denken, kijken naar de onderliggende structuur van een taal. Het kost ze bijvoorbeeld minder moeite dan ééntalige kinderen om onderstaande woorden correct op te lezen:

Maar: voordelen van meertalig opgroeien zijn er alleen als de moedertaal van hoog niveau is.

http://https://www.youtube.com/watch?v=mzEjzL6_gyE

Het is verder belangrijk dat we ons bewust zijn van het onderscheid tussen thuistaal en schooltaal. Thuis leren kinderen andere woordenschat binnen een andere context dan op school. Het is dus belangrijk om je te realiseren dat deze twee onderdelen van het opvoeden van een meertalig kind elkaar complementeren.

Taalinput per week:

 • Totaal 7 dagen x 24 uur (168uur)
 • Slapen: 10 uur x 7 nachten = 70 uur
 • School: 5 dagen x 6 uur = 30 uur
 • Resterend 68 uur
 • Nederlandse les: 3 uur

Waar valt winst te behalen? Bij de thuistijd (40% van de tijd). Een kind moet maar liefst 20 uur per week met een taal geconfronteerd worden wil het deze taal kunnen absorberen als een tweede (moeder-) taal. De lesuren op school zijn een aanvulling op wat er thuis gebeurt en dat is de plek waar we de puntjes op de i zetten.

Het is belangrijk dat je als ouder inzichtelijk maakt wanneer thuis welke taal wordt gesproken en hoe deze verhoudingen liggen. Zorg ook dat je als ouder een taalplan hebt. Dit zijn twee voorbeelden:

 • One parent one language (OPOL)
 • One situation one language (OSOL)

Praktische tips voor het Nederlands thuis:

Het belangrijk om positief te zijn over de taal van je partner. Maak ook gebruik van de overeenkomsten tussen de talen. Benoem de woorden die (bijna) hetzelfde zijn. Of maak je kinderen ‘bewaker’ van het Nederland thuis (stop 10 cent in een pot om iets leuks te gaan doen als mama/papa per ongeluk Spaans spreekt) of laat je kinderen je ‘betrappen’ op de verkeerde taal. Maak gebruik van geheugensteuntjes (zet de taal van de telefoon, tablet of computer bijvoorbeeld in het Nederlands). Zet thuis Nederlandse radio aan en maak knuffels of speelgoed Nederlands. Geef ze een Nederlandse naam en speel dat de knuffel alleen Nederlands verstaat.