Inschrijven, kosten & contact

Inschrijven

Download hier het inschrijfformulier voor naschoolse Nederlandse les op één van onze locaties in Madrid! Na ontvangst van het inschrijfformulier komt je zoon/dochter op onze wachtlijst zetten en nodigen wij je graag uit voor een intakegesprek.

Kosten

Het aankomende schooljaar 2017-2018 zal het eerste schooljaar zijn, waarin we zonder deze subsidie verder moeten. Om  door te kunnen gaan als levensvatbare stichting hebben we in het schooljaar 2016-2017 al een flinke stap gemaakt in de richting van een begroting die ook zonder de subsidie min of meer in evenwicht is. Verder hebben we de zaterdag- en woensdaglocatie succesvol kunnen opzetten waardoor we de vaste lasten van de stichting over een groter aantal leerlingen hebben kunnen verdelen. Wij hopen dat al onze locaties blijven groeien.

Een groot deel van de uitgaven (honoraria docenten en huisvestingskosten) zijn echter gerelateerd aan het aantal leerlingen; een toename in leerlingen resulteert ook in een toename in deze kosten.

De kosten voor het schooljaar 2017-2018 bedragen 700 euro per leerling per schooljaar. Verder wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 100 euro.

De kosten worden per periode geïnd en zijn voor het komend schooljaar:

Periode 1 (sept-okt-nov-dec 2017) 280 euro

Periode 2 (jan-feb-maart 2018)    210 euro

Periode 3 (april-mei-juni 2018)    210 euro

Totaal schooljaar 2017-2018         700 euro

De gegevens voor het overmaken van de lesgelden en ouderbijdragen zijn:

IBAN: NL61DEUT0409232106

BIC: DEUTNL2A

t.n.v.: Stichting NTC La Moraleja, La Moraleja, Madrid

Geef alstublieft duidelijk de naam (namen) van je kind(eren) en de periode waarvoor de betaling wordt gedaan aan.

Contact

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de coördinator van het Nederlands onderwijs via: directie@nederlandselesinmadrid.com of met het bestuur: info@nederlandselesinmadrid.com via onderstaand contactformulier

*