Inschrijven, kosten & contact

Inschrijven

Download hier het inschrijfformulier voor naschoolse Nederlandse les op één van onze locaties in Madrid! Na ontvangst van het inschrijfformulier komt je zoon/dochter op onze wachtlijst zetten en nodigen wij je graag uit voor een intakegesprek.

Kosten

Dit schooljaar 2018-2019 ontvangen wij opnieuw subsidie die een deel van onze kosten dekt. Daardoor is het lesgeld dit jaar lager dan het afgelopen jaar. Verder hebben we de zaterdag- en woensdaglocatie succesvol kunnen opzetten waardoor we de vaste lasten van de stichting over een groter aantal leerlingen hebben kunnen verdelen. Wij hopen dat al onze locaties blijven groeien.

Een groot deel van de uitgaven (honoraria docenten en huisvestingskosten) zijn echter gerelateerd aan het aantal leerlingen; een toename in leerlingen resulteert ook in een toename van deze kosten.

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 bedragen 650 euro per leerling per schooljaar. Aangezien we weer subsidie krijgen is dit jaar de ouderbijdrage geschrapt.

De kosten worden per periode geïnd en zijn voor het komend schooljaar:

Periode 1 (sept-okt-nov-dec 2018) 250 euro

Periode 2 (jan-feb-maart 2019)    200 euro

Periode 3 (april-mei-juni 2019)    200 euro

Totaal schooljaar 2018-2019         650 euro

Zodra de nieuwe bankrekening bekend is, geven wij deze aan de ouders door.

Contact

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de coördinator van het Nederlands onderwijs via: directie@nederlandselesinmadrid.com of met het bestuur: info@nederlandselesinmadrid.com via onderstaand contactformulier

*