In een notendop

Voor wie?

Kinderen van 2,5 t/m 18 jaar!

Onze naschoolse lessen richten zich op het onderhouden en verder ontwikkelen van de Nederlandse taal. Het culturele aspect speelt bij onze lessen een belangrijke rol. Kinderen tot vier jaar mogen zonder basis Nederlands lessen volgen. Van oudere leerlingen verwachten wij dat zij tenminste kunnen converseren in het Nederlands, om de lessen goed te kunnen volgen.

Wanneer en waar?

Woensdag: 17.15-20.00 uur

Deze lessen worden gegeven op Colegio Caude.

Calle del Barco 2,
28220 Majadahonda

Donderdag: 17.00-19.45 uur (ook VO)

Deze lessen worden gegeven op International College Spain.

Calle Vereda Norte 3, La Moraleja,
28109 Alcobendas (Madrid)

Zaterdag: 10.00 – 12.45 uur

Deze lessen worden gegeven op het Hof der Lage Landen.

Calle Alonso Saavedra 20,
28033 Madrid

Waarom?

Een goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur versterkt de eigen identiteit: een kind leert zo de culturele achtergrond van één of beide ouders kennen. Verder geeft het op goed niveau beheersen van meerdere talen een kind veel extra mogelijkheden, ook op het gebied van interculturele competenties. Lees hier meer over het belang van het bijhouden van de moedertaal.

Wilt u dat uw kinderen ooit terug kunnen keren naar Nederland of Vlaanderen, dan is het heel belangrijk dat zij Nederlands onderwijs in het buitenland (blijven) volgen. Als u wilt dat uw kinderen zonder al te grote achterstand in kunnen stromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs, dan zullen zij de Nederlandse taal op leeftijdsniveau moeten beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Dit geldt zowel voor het basis- en voortgezet onderwijs als voor het hoger onderwijs. Om toegelaten te worden aan een hogeschool of universiteit moet uw kind het Nederlands goed beheersen.

Kosten

De kosten voor het schooljaar 2018/2019 bedragen 650 euro per leerling per schooljaar. De kosten worden per periode geïnd en zijn voor het komend schooljaar:

Periode 1 (sept-okt-nov-dec 2018) 250 euro

Periode 2 (jan-feb-maart 2019)    200 euro

Periode 3 (april-mei-juni 2019)    200 euro
Totaal schooljaar 2018/2019          650 euro

Verder zal ook in 2018/2019 vanaf het 3e kind een korting van 15% van toepassing zijn. Daarnaast willen wij jullie graag de mogelijkheid bieden om het lesgeld gespreid te betalen, neem hierover contact op met het bestuur: info@nederlandselesinmadrid.com

Ondersteuning en toezicht

NTC Madrid is verbonden aan de stichting NOB. Het NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlandse onderwijs in het buitenland. Dit doen zij onder andere door op vindingrijke wijze kennis te delen, leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. De Nederlandse onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Meer informatie over het NOB is hier te vinden

Leave a Reply