De Nederlandse cultuur en Nederlands thuis

De Nederlandse cultuur en Nederlands thuis

NTC Madrid organiseert jaarlijks verschillende cultuuractiviteiten

De lessen Nederlandse en Belgische cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met deze cultuur, om een eventuele succesvolle terugkeer naar Nederland of België te bevorderen. De cultuurlessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.

Tijdens de Nederlandse lessen wordt er aandacht besteed aan feestdagen en andere onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur, onder andere de Tweede Wereldoorlog (rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), Kinderboekenweek, Koningsdag, Sinterklaas, Carnaval en de Elfstedentocht.

Naast de cultuurlessen tijdens de reguliere lessen, vinden er jaarlijks verschillende culturele activiteiten plaats, zoals: Sinterklaas, Koningsdag, schaatsen (Elfstedentocht), de Nieuwjaarsbrief, Kinderboekenweek etc. Voor meer informatie en data kunt u de schoolkalender raadplegen.

Voor de invulling van ons cultuuronderwijs zijn onze banden met de Nederlandse basisschool in Madrid, Hof der Lage Landen, en met de Nederlandse ambassade en Vlaamse Vertegenwoordiging erg belangrijk. De ambassade betrekt beide scholen bij culturele activiteiten. Andere culturele activiteiten worden samen met de Nederlandse basisschool georganiseerd. Wij streven ernaar om de goede samenwerking met deze organisaties de komende jaren in stand te houden.

Nederlands thuis

Als kinderen plezier hebben, zullen ze het spreken van Nederlands niet als een last ervaren. Stimuleer uw kind door via leuke activiteiten met de taal en cultuur bezig te zijn.

Uw taalrelatie met uw kind

De beste manier om een kind twee- of meertalig op te voeden is door altijd Nederlands of Vlaams met uw kind te spreken. Het is belangrijk dat uw taalrelatie met uw kind zo duidelijk mogelijk is. Probeer dan ook zo min mogelijk uitzonderingen te maken. Op den duur zal het voor uw kind gewoon zijn dat papa of mama met hen alleen Nederlands of Vlaams spreekt. Hoe jonger u hiermee begint, hoe makkelijker het is, voor u en voor uw kind.
Vindt u het lastig om uitsluitend Nederlands of Vlaams met uw kind te spreken? Zoek dan een vast moment. Kies een dagelijks moment of activiteit, zoals een maaltijd of een voorleesuurtje, waarin u alleen Nederlands met uw kind spreekt.

(Voor)lezen

Het is goed om dagelijks voor te lezen en te praten over het verhaal, de karakters en de illustraties. Ook als uw kinderen eenmaal zelf kunnen lezen blijft voorlezen in het Nederlands of Vlaams van grote waarde voor de (taal)ontwikkeling van een kind.

Het is belangrijk dat u uw kind stimuleert om ook zelfstandig te lezen. Zorg ervoor dat de kinderen thuis een rustige plek kunnen opzoeken waar zij ongestoord kunnen lezen. Het is belangrijk dat kinderen zelf kunnen kiezen en dat de boeken en/of tijdschriften niet te moeilijk, te ‘ver weg’ of te weinig aansprekend zijn. Uitproberen en kiezen uit een stapel helpen daarbij.

Luisterboeken

Er is een mooie manier om kinderen de Nederlandse taal te laten beluisteren: tegenwoordig zijn er luisterboeken van bijna alle populaire Nederlandse kinderboeken. Een deel van de luisterboeken wordt bovendien door de auteur zelf voorgelezen.

Schrijven

Stimuleer het schrijven in het Nederlands. Laat uw kinderen brieven, chats en e-mails schrijven naar familie, vriendjes en vriendinnetjes in Nederland.

Films en televisie

Kijk regelmatig samen naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd’s en luister naar liedjes, verhalen en sprookjes op cd. Organiseer ook eens een echte filmmiddag of -avond met lekkere (Hollandse) hapjes, frisdrank en een aantal leuke Nederlandstalige films en televisieseries.

Radio

Via het internet kunnen kinderen live naar de Nederlandse en Vlaamse radio luisteren. Zo blijven zij in contact met de Nederlandse cultuur, op de hoogte van de laatste Nederlandse muziek en doen zij en passant vaak ook Nederlandse woorden op.

Spelen met andere Nederlandstalige kinderen

Kijk of er mogelijkheden zijn om de contacten van uw kind met andere Nederlandstalige kinderen verder uit te breiden. Bijvoorbeeld door speelafspraken te maken met vriendjes of vriendinnetjes van de Nederlands lessen, of via een zomerkamp in Nederland. Meer informatie hierover is hier te vinden

Voor een uitgebreide lijst leerzame Nedrlandse apps en websites, klik hier!