Wie zijn wij en wat is NTC-onderwijs?

NTC Madrid heeft als taak de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind; zij wil bekend staan als de school die Nederlandse en Belgische kinderen in Madrid kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt in de Nederlandse taal, aangepast aan het individuele niveau van elke leerling.

NTC Madrid stelt zich ten doel om, indien gewenst, een eventuele aansluiting met het Nederlandse of Vlaamse onderwijs succesvol te laten verlopen.

NTC Madrid streeft ernaar dat alle leerlingen met plezier en enthousiasme naar de Nederlandse lessen gaan en dat de leerlingen een “Nederlandse wijze” van lesgeven kunnen ervaren (dit in tegenstelling tot de in het Spaanse onderwijs gebruikelijke meer traditionele lesmethodes).

Daarnaast streeft NTC Madrid naar een goede samenwerking tussen het bestuur, de coördinator, de leerkrachten en de directies van ICS, Hof der Lage Landen en Colegio Caude.

Het NTC-onderwijs

Tijdens het naschoolse onderwijs is onze missie het aanbieden van Nederlandse taal- en cultuurlessen aan leerlingen die op een Spaanse of andere internationale dagschool zitten; op hun eigen niveau en op een Nederlandse wijze. Met als doel het gebruik van de Nederlandse taal, in al zijn facetten, te bevorderen en dusdanige vooruitgang te boeken dat de doelstellingen voor de betreffende leerling gehaald worden. Deze doelstellingen kunnen variëren van het zonder problemen kunnen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs (met een maximale achterstand van twee jaar), tot het goed kunnen communiceren met Nederlandse familieleden.