Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

Schoolgids naschools 2017-2018

Schoolplan 

Schoolplan NTC Madrid 2016-2020.docx

Inspectierapport

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bevordert en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook scholen in het buitenland die bij NOB zijn aangesloten staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en worden regelmatig door hen bezocht.

De onderwijsinspecteur kijkt niet alleen naar het naleven van wettelijke voorschriften, maar ook naar de volgende kwaliteitsaspecten:

de leerprestaties, ook wel de ‘opbrengsten’ genoemd
het aanbod van de leerstof
de leertijd
het pedagogische klimaat
het onderwijsklimaat, met andere woorden: de sfeer
de kwaliteit van het onderwijs
de zorg voor en begeleiding van leerlingen

In schooljaar 2014/2015 hebben wij voor het laatst bezoek gehad van de onderwijsinspecteur. Wij hebben een fantastische beoordeling mogen ontvangen. In januari 2019 staat er opnieuw een bezoek gepland.