Het bestuur en team

Het bestuur van NTC Madrid bestaat uit vijf enthousiaste ouders die op vrijwillige basis NTC Madrid helpen op alle mogelijke vlakken.

Het bestuur van NTC Madrid heeft enkele taken en functies die voortvloeien uit het feit dat NTC-locaties zijn onderworpen aan het toezicht en de controle van het Nederlands Ministerie van Onderwijs. De NTC-locatie heeft recht op een subsidie-uitkering (t/m jan 2016) per leerling, mits de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden liggen op het vlak van de kwaliteit van het onderwijs, op het vlak van rechtspositie en wettelijk bestuur en op een controle van de identiteit en nationaliteit van de leerlingen. Het bestuur van de NTC-locatie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze voorwaarden.

Het bestuur van NTC Madrid is samengesteld uit ouders van kinderen die les volgen op de NTC locatie, zowel in het kader van het ICS dagprogramma als in de naschoolse lessen die op donderdagnamiddag en op zaterdagochtend plaatsvinden.

Bestuur

Voorzitter: Mayanneke Kroodsma

Secretaris: Laetitia Vandervaeren

Penningmeester: Barbara Dircksens

Algemeen bestuurslid: Peter Hanekamp

Algemeen bestuurslid: Gerdo Dalhuizen

Algemeen bestuurslid: Alexandra Moro

Voor meer informatie over het bestuur kan contact opgenomen worden via info@nederlandselesinmadrid.com

De leraren van NTC Madrid vormen uit een enthousiast en jong team.

Leerkracht geïntegreerd onderwijs

Diane Wigmans

Leerkrachten naschools

Rosanne Teunisse

Marjolein de Wit

Eva Korteweg

Liesbeth Boons

Youssra El Morabiti

Mirjam de Zeeuw