Het bestuur en team

Het bestuur van NTC Madrid bestaat uit zes enthousiaste ouders die op vrijwillige basis NTC Madrid helpen op alle mogelijke vlakken.

Het bestuur van NTC Madrid heeft enkele taken en functies die voortvloeien uit het feit dat NTC-locaties zijn onderworpen aan het toezicht en de controle van het Nederlands Ministerie van Onderwijs. De NTC-locatie heeft opnieuw recht op een subsidie-uitkering per leerling, mits de locatie aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden liggen op het vlak van de kwaliteit van het onderwijs, op het vlak van rechtspositie en wettelijk bestuur en op een controle van de identiteit en nationaliteit van de leerlingen. Het bestuur van de NTC-locatie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze voorwaarden.

Het bestuur van NTC Madrid is samengesteld uit ouders van kinderen die les volgen op de NTC locatie.

Bestuur

Voorzitter: Mayanneke Kroodsma

Secretaris: Laetitia Vandervaeren

Penningmeester: Barbara Dircksens

Algemeen bestuurslid: Peter Hanekamp

Algemeen bestuurslid: Gerdo Dalhuizen

Algemeen bestuurslid: Alexandra Moro

Voor meer informatie over het bestuur kan contact opgenomen worden via info@nederlandselesinmadrid.com
De leraren van NTC Madrid vormen een enthousiast en jong team.

Leerkrachten

Coördinator: Lisa Langerak

Rosanne Teunisse

Eva Korteweg

Mirjam de Zeeuw

Rogier Oud

Yvana Zwart

Luke Diekhorst

Janneke Stigter

Nina Bouwmeester

Laura Bauman

Sjoukje van der Meer