Nieuwe thema: Het heelal

Wij proberen met de  NTC- thema’s gelijk te lopen met het Spaanse curriculum.  Zodat de leerlingen meteen de transfer kunnen maken van de nieuwe aangeleerde stof, naar hun tweede of vreemde taal.

De kinderen zijn dan ook enthousiast gestart met thema 4: het heelal